Zelfmanagement bij SOLK en autisme

Zelfmanagement bij SOLK en autisme (haalbaarheidsstudie, deelproject 4)

Onderzoekers(s): Dr. Stefan van Geelen (UMC Utrecht), Lineke Tak (Dimence)
I.h.k.v.: Haalbaarheidsstudie innovatief zelfmanagement in het kader van multidisciplinaire samenwerking Dimence GGZ en UMC Utrecht
Samenwerking: Onderzoeksconsortium NWO-project Management of the self (UMC Utrecht; Radboud Universiteit; VU Amsterdam )
Duur: 02-2017 t/m 06-2018
Informatie: coswo@dimence.nl

Abstract:

Doel:
Verbetering van de zorg door meer aansluiting bij het perspectief van de patiënt en het betrekken van dit perspectief in zelfmanagementstrategieën.
Een kortdurend zelfmanagement programma dat zich door middel van een combinatie van individuele begeleiding en groepsactiviteit richt op het effectiever omgaan met (chronische) psychiatrische condities. Niet de ziekte/ dysfunctie, maar de gezonde psychische en sociale ontwikkeling staat hierbij centraal. De patiënten worden gestimuleerd meer op de eigen kracht te vertrouwen. Lotgenotencontact stimuleert interactie en openheid.

Centrale vraagstelling:
Hoe ziet de narratieve, emotionele, lichamelijke en relationele zelfervaring van patiënten met SOLK en autisme er uit en kan deze betrokken worden in innovatieve vormen van zelfmanagement in de GGZ?