Support, meer dan ondersteunen alleen!

Een casestudy naar waar een  ondersteuningsprogramma voor naastbetrokkenen aan zou moeten voldoen.

Titel Engels: Support, more than just help!
Onderzoeker(s): Th. Visser, MANP, verpleegkundig specialist ggz, team Ontwikkelingsstoornissen Almelo, Dimence, & FPC Veldzicht
In kader van: Masterprogramma Advanced Nursing Practice van opleidingsinstelling GGZ VS
Samenwerking: Drs. L.M. Kronenberg, opleider GGZ VS, Dimence, H.A.G.M. Lohuis–Heesink, docent opleiding GGZ VS
Duur: juni 2012 – juli 2013
Status: Onderzoek afgerond, door middel van posterpresentatie op het ‘Breaking barriers’ congres (09-2013) gepubliceerd
Informatie: Theodoor Visser, theodoorvisser2000@hotmail.com

Abstract

Achtergrond: Door middel van een case-study is gekeken naar waar een ondersteuningsprogramma voor naastbetrokkenen aan zou moeten voldoen.

Methode: Behoeften onderzoek middels interviews met open vragen aan de hand van topics en triangulatie door een content analyse van verschillende bronnen.

Resultaten: ADHD heeft een grote invloed op het gezin, naastbetrokkenen geven voorkeur aan een andere invulling van ondersteuningsprogramma’s dan zorgprofessionals en een virtuele ontmoetingsruimte voor naastbetrokkenen is wenselijk.

Conclusie: De inhoud van ondersteuningsprogramma’s voor naastbetrokkenen moet bestaan uit lotgenotencontact en ruimte bieden voor individuele trajecten van de naastbetrokkenen.