Sensory Processing and aggressive behavior in Autism spectrum disorders (SPAA study)

Onderzoeker(s): Drs. F.J.K. van den Boogert, Erasmus MC. Dr. Y. Bouman (Transfore) en Mr. Dr. B. Sizoo (SCOS, Dimence)
In kader van: Promotie
Samenwerking: Het betreft een deelproject van het promotieonderzoek van Frank van den Boogert. Dit promotieonderzoek is onderdeel van een samenwerkingsproject tussen Transfore, Erasmus MC en Universiteit Twente, gesponsord door Stichting Vrienden van Oldenkotte.
Duur: 2018 - 2019
Status: In uitvoering
Informatie: f.vandenboogert@transfore.nl

Abstract

Doel onderzoek:
Dit onderzoeksproject stelt zicht ten doel om de mogelijke associatie tussen problemen in de prikkelverwerking en agressieproblematiek in normaal- tot hoogbegaafde patiënten met een autismespectrumstoornis vast te stellen, te typeren en te relateren aan het niveau van autistisch gedrag.

Centrale vraagstelling en deelvragen
Hoofdvraag: In hoeverre is het sensorisch profiel geassocieerd met gerapporteerd agressief gedrag bij normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis? Hoe is deze associatie te typeren en in hoeverre is het niveau van gerapporteerd autistisch gedrag van invloed op deze associatie?

Deelvragen:
•          In hoeverre is het sensorisch profiel geassocieerd met gerapporteerd agressief gedrag in het algemeen bij normaal- tot hoogbegaafde volwassen patiënten met ASS?
•          In hoeverre is het sensorisch profiel geassocieerd met gerapporteerd reactief agressief gedrag en gerapporteerd proactief agressief gedrag binnen genoemde populatie en hoe zijn verschillen hierin te typeren?
•          In hoeverre is het sensorisch profiel geassocieerd met gerapporteerd fysieke en verbale agressief gedrag, met boosheid en met vijandigheid binnen genoemde populatie en hoe zijn verschillen hierin te typeren?
•          In hoeverre heeft het niveau van gerapporteerd autistisch gedrag een modererende werking bij deze associaties?
•          Is het sensorisch profiel van patiënten die ooit zijn veroordeeld voor een geweldsdelict verschillend van het sensorisch profiel van de groep patiënten bij wie dit niet het geval is?