Ontwikkelingsstoornissen en verslaving; een fenotypische, endofenotypische en genetische verkenning

Titel Engels: Developmental Disorders and Substance Use Disorder: a phenotypical, endophenotypical and genetic exploration
Onderzoeker(s): Mr. Dr. Bram Sizoo, psychiater
In kader van: promotie
1e promotor: Prof.Dr. R.J. van der Gaag, st Radboud Universiteit Nijmegen, Universitair Centrum kinder- en jeugd psychiatrie Karakter, Nijmegen
2e promotor: Prof.Dr. W. van den Brink, Universiteit van Amsterdam copromotor: mw. Dr. M. Gorissen-van Eenige, University of Tokyo
Copromotor: Dr. M.W. Koeter, Universiteit van Amsterdam
Duur: 2005 - 2010
Status: juli 2012 Voltooid
Informatie: Bram Sizoo, b.sizoo@dimence.nl

Abstract

Verslaving bij volwassenen met autisme is nooit eerder onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat verslaving (Substance Use Disorder, SUD) vaker voorkomt bij ADHD dan bij ASS, maar dat de prevalentie in de onderzochte ASS groep hoger is dan in de
algemene bevolking, vergelijkbaar met de prevalentie van SUDgezinservaringen en ouders met SUD verhogen het risico op het ontwikkelen van SUD aanzienlijk. Vanuit een fenotypisch gezichtspunt suggereren zelf-rapportage instrumenten dat de subgroep ASS-met-SUD op sommige gebieden beter functioneert dan de subgroep ASS-zonder-SUD. Op een endofenotypisch niveau echter, blijkt de subgroep ASS-met-SUD voor wat betreft cognitieve functies juist meer beperkingen te ondervinden dan de subgroep ASS-zonder-SUD. In de klinische praktijk is het onderscheid tussen ASS en ADHD vaak lastig. Toch blijken de groepen op meerdere gebieden significant van elkaar te verschillen. Het persoonlijkheidsprofiel van de
subgroep ASS-met-SUD wijst verassend genoeg op meer sociale oriëntatie dan de subgroep ASS-zonder-SUD. Neuropsychologische profielen bij volwassenen blijken echter niet te kunnen onderscheiden tussen ASS en ADHD, behalve voor de subgroepen met SUD. Er blijken in ons onderzoek op groepsniveau ook genotypische verschillen te zijn tussen ASS en ADHD, onafhankelijk van SUD. De resultaten laten zien dat de comorbiditeit met SUD weliswaar minder voorkomt bij ASS dan bij ADHD, maar minstens net zo ernstig is. Om patiënten met deze beperkingen adequaat te kunnen behandelen, zal bij een bekende diagnose ASS actief onderzocht moeten worden of er ook sprake is (geweest) van een verslaving.