Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme locatie Perspectief Deventer

Perspectief is een specialistische klinische afdeling voor de behandeling van jongeren met Autisme spectrum stoornis, onderdeel van de Divisie Topreferente zorg van Dimence. Perspectief is een beschermde woon- en behandelgroep. Wij werken samen met de jongeren toe naar zo veel mogelijk zelfstandigheid op alle levensgebieden en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en beperkingen.

Voor wie is Perspectief?
Perspectief is bedoeld voor jongeren van 15 tot 21 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis. De jongeren kennen chronische beperkingen in hun persoonlijke, sociaal en maatschappelijk leven en zijn in meer of mindere mate blijvend afhankelijk van zorg, begeleiding en/of behandeling. Jongeren hebben onvoldoende kunnen profiteren van het aanbod van de ambulante zorg en/of een klinische opname in de kinder- en jeugdpsychiatrie dan wel een jeugdzorgvoorziening.

Contra-indicaties zijn:

  • Er is sprake van gedragsproblemen, welke dermate manifest zijn dat het de behandeling zal belemmeren en/of de veiligheid van de jongere zelf of anderen in het gedrang komt.
  • Er is sprake van ernstige bijkomende psychiatrische problematiek, welke dusdanig op de voorgrond staat dat behandeling hiervoor eerst noodzakelijk is.
  • Er is sprake van verslavingsproblematiek (alcohol, drugs en gokken).
  • Als de jongere geen zinvolle daginvulling heeft en er ook geen uitzicht is op een zinvolle dagbesteding.


Perspectief streeft er naar een prettig, veilig en stimulerend klimaat te bieden waarbij er rekening wordt gehouden met de individuele behoeften en bijzonderheden van de jongeren.

Iedere jongere werkt aan eigen individuele leerdoelen, die in samenspraak met de jongere worden opgesteld en afgestemd zijn op zijn of haar mogelijkheden. Eens per half jaar wordt de voortgang geëvalueerd. Uiteindelijk wordt samen met de jongere toegewerkt naar een passende woon- en werkomgeving voor de toekomst.

Hoe gaat de aanmelding?
Door middel van een volledig ingevuld aanmeldformulier kan er worden aangemeld voor behandeling bij Perspectief. Jongeren onder de 18 jaar hebben daarnaast een beschikking van de gemeente van herkomst nodig dan wel een verwijzing door een medisch specialist. Jongeren vanaf 18 jaar kunnen verwezen worden door een medisch specialist of huisarts. Het hangt in dit geval ook af van de vereisten van de zorgverzekering.

Verdere informatie over de aanmelding is te vinden op de website www.centrumontwikkelingsstoornissen.dimence.nl of bij het secretariaat Dimence op nummer 0570-604 500.

De kosten?
De behandeling van psychische problemen bij jongeren vanaf 18 jaar wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij wordt een eigen risico in rekening gebracht. Onder de 18 jaar wordt de zorg gefinancierd door de gemeente van herkomst.

Perspectief is een onderdeel van
Dimence
Cluster Ontwikkelingsstoornissen

Ervaringsverhaal van een meisje van 17 jaar

Toen ik naar Perspectief ging vond ik dat heel spannend. Een nieuwe omgeving en nieuwe mensen, kortom allemaal veranderingen. Daarom zal ik jou iets vertellen over mijn ervaring met Perspectief.

In het begin was het natuurlijk heel erg wennen maar al snel voelde het vertrouwd om op de groep te zijn. De begeleiding leerde mij steeds beter kennen en ik de begeleiding. Nu leer ik mezelf steeds beter kennen en lukt het vaker om hulp te vragen.  En als het niet lukt wil de begeleiding me vaak wel helpen, of ik nu een praktisch probleem heb of emotioneel vastloop. Doordat de regels niet heel streng zijn heb ik het gevoel dat ik samenwerk met de begeleiding, en niet dat de begeleiders boven mij staan. Natuurlijk zijn er regels en hebben we respect voor elkaar maar ik vind dat de omgang met elkaar redelijk laagdrempelig is waardoor het ook gezellig is.

Af en toe is er een activiteit op donderdagavond. We zijn een keer naar een trampolinepark geweest of wezen poolen, soms is het gewoon iets op de groep. Meestal wordt dan gevraagd of je mee gaat. Door middel van groepsmomenten (maaltijden en koffiemomenten) wordt mij de structuur geboden die ik nodig heb, ook als ik vrij ben van school en in het weekend. We hebben tijdens het avondeten meestal een vaste plek, behalve in het weekend want dan zijn we vaak met minder jongeren. Ook hebben we allemaal 2 vaste taken per week. In het weekend is het meestal wel rustiger op de groep (maar niet minder gezellig:) omdat veel jongeren naar huis gaan.

Kortom: door de goede samenwerking met de begeleiding, structuur en duidelijkheid kan ik me ontwikkelen. Zo leer ik praktische dingen zoals zelf de was doen en koken, maar bijvoorbeeld ook om een balans te vinden tussen activiteiten en rust pakken. Daardoor word ik steeds een beetje zelfstandiger en zit ik beter in mijn vel.

 

Bezoekadres    Postadres
Scholierstraat 1     Postbus 5003
7415 SW  DEVENTER 7400 GC  DEVENTER
T (0570) 514 152 (0570) 604 500

Meer informatie over perspectief

Folder Perspectief