Onderzoekslijn diagnostiek en behandeling

Onderzoek naar verbetering van diagnostische instrumenten en effectiviteit van behandelmethoden voor volwassenen met autismespectrumstoornissen is belangrijk omdat er op dat gebied nog weinig evidentie is. Deze onderzoekslijn biedt mogelijkheden voor kortere projecten, die bijvoorbeeld in het kader van een opleiding kunnen worden gedaan. De multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen is hierbij richtinggevend.

In de submenu’s vindt u een overzicht van lopende en afgeronde projecten.