Onderzoekslijn conceptueel onderzoek ASS en ADHD

Binnen deze onderzoekslijn wordt onderzoek gedaan naar achterliggende aannames in onderzoek en behandeling van patiënten met ontwikkelingsstoornissen. Tot deze onderzoekslijn behoort:

- onderzoek naar ADHD en ASS als diagnostische concepten;

- kwalitatief empirisch onderzoek naar de zelfervaring en de subjectieve beleving van klachten passend bij ASS en ADHD;

- onderzoek naar wat ‘self-management’ kan betekenen in de context van de behandeling van ASS en ADHD;

- onderzoek naar de samenhang van religie, angst en autisme.

Eind 2014 is een NWO subsidie toegekend aan een groot onderzoeksproject over zelfmanagement waarin ook het SCOS participeert (naast de Radboud Universiteit Nijmegen).