Medium Care autisme, 18 jaar en ouder

De afdeling Medium Care van het Specialistische Centrum Ontwikkelingsstoornissen is een intensieve behandelafdeling voor mensen die door hun autisme of bijkomende problematiek behandeling nodig hebben in een besloten setting. Binnen de Medium Care worden 8 patiënten behandeld. De insteek van de behandeling is het stabiliseren en reguleren van gedrag in een besloten veillige omgeving.

Behandeling en begeleiding
De behandeling en  begeleiding richt zich primair op het het stabiliseren en reguleren van gedrag in een besloten veilige omgeving. Behalve deze behandeling biedt de Medium Care ook de gelegenheid voor procesdiagnostiek bij zeer complexe diagnostische vraagstukken bij patiënten. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van observatie instrumenten. De te verwachten behandelduur is drie tot negen maanden. Hier zal ook streng op gestuurd worden om enerzijds de doorstroom te bevorderen en anderzijds duidelijke prioriteiten te stellen in de behandeling. 

Binnen de behandeling wordt een duidelijke regelmaat en structuur geboden in een autismevriendelijke omgeving. Er is voor ieder individu een gestructureerd dagprogramma waar algemene programma onderdelen in zitten zoals ontbijten, koffie en/ of thee drinken, maar ook individuele programma onderdelen zoals behandelgesprekken, psychomotore therapie of muziektherapie.

Naast het dagprogramma kan ook farmaco- en communicatieve  therapie een rol vervullen in de behandeling.

Wanneer de crisis gestabiliseerd is kan de patiënt waar mogelijk terug naar de situatie waar hij of zij vandaan kwam. Als dat nog niet tot de mogelijkheden behoort kan een patiënt via de OPW op zoek naar een passende situatie.

Locatie
De Medium Care is gevestigd op het terrein van Brinkgreven in Deventer. Op dit terrein staat vanaf eind 2013 een locatie met de naam Lorna Wing. Deze locatie is speciaal gebouwd voor mensen met een autismespectrum stoornis en voldoet volledig aan de nieuwe eisen met betrekking tot de behandeling. Denk hierbij o.a. aan verpleegpost- en separeervrij behandelen.