Karakterverandering bij dementie: Komen autistische trekken meer voor bij frontotemporale dementie als bij Alzheimerdementie?

Onderzoeker(s): Drs. C. Liesdek-Okang, psychiater, werkzaam bij team ambulant ouderen, Hardenberg, Dimence
In kader van: Onderzoek gestart in de opleiding en wordt gecontinueerd na de opleiding
Samenwerking: Prof. dr. H.M. Geurts, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Programmagroep: Brain & Cognition, Amsterdam
Duur: juni 2013 – jan 2015
Status: Afgerond
Informatie: Cynthia Liesdek-Okang, c.liesdek-okang@dimence.nl / cynthialiesdek@hotmail.com

Abstract

Inleiding: Er is weinig onderzoek verricht naar het voorkomen van autisme of autistische trekken bij ouderen. De vraag is welke cognitieve functies achteruitgaan bij veroudering bij ASS en welke cognitieve functies verbeteren. De vraag is namelijk of bij mensen met specifieke dementiële beelden juist meer ASS symptomen aanwezig zijn. De hypothese is dat er bij patiënten met frontale dementie meer ASS kenmerken zullen zijn dan bij patiënten met Alzheimer.

Methode: Er worden 25 patiënten met frontale dementie onderzocht op autistische trekken. De uitkomsten worden vergeleken met een controlegroep van 25 patiënten met de ziekte van Alzheimer. De patiënten zijn 65 jaar en ouder, zonder
verstandelijke beperking en wilsbekwaam. De vragenlijsten die worden gebruikt zijn de AQ, clinical dementia rating scale (CDR) en Barthel index. Daarbij wordt ook de eerste contactpersoon geïnterviewd.

Resultaten: Er zijn 12 zorginstellingen die meedoen aan het onderzoek waaronder Dimence, Carint Reggeland, Carinova met de dementienetwerk Deventer en Raalte, Mediant, Bruggerbosch, Beweging 3,0, Zorgaccent, Sensire, Viatens, FTD
lotgenoten, geheugenpoliklinieken van het Deventer Ziekenhuis en Gelre Ziekenhuizen, Zorgcentrum het Zand en Dementie netwerk Twente. Er zijn 25 mensen met Alzheimer en 10 mensen met frontotemporale dementie geselecteerd.

Conclusie: Uit de voorlopige uitslagen komt naar voren dat er significant verschil is tussen de AQ score van de mantelzorger ten opzichte van de patiënt bij FTD. Verder durf ik voorzichtig te zeggen dat de AQ scores hoger zijn bij de patiënten met FTD. De analyses moeten nog plaatsvinden.