High Care autisme, informatie voor professionals

De High Care biedt vanaf januari 2014 behandeling aan 8 volwassen patiënten met autisme die door hun autisme of bijkomende problematiek tijdelijk een zeer intensieve behandeling nodig hebben in een gesloten setting. Deze patiënten kunnen profiteren van een deskundig multidisciplinaire team voor stabilisatie van ernstige ontregeling binnen de voorliggende voorziening of woonsituatie, die niet anders opgelost kan worden dan met een gesloten klinische opname. Bovenregionale opnames zijn mogelijk. Specialistische tweedelijnszorg is niet afdoende voor deze doelgroep. Patiënten worden vrijwillig dan wel met een juridische maatregel opgenomen.

Zorgaanbod

De High Care beschikt over acht slaapkamers met eigen sanitair. Binnen de High Care ligt de nadruk op stabilisatie en regulatie van gedrag in een veilige gesloten omgeving. De context biedt structuur en behandeling in de vorm van farmaco- en communicatieve therapie. De opnameduur is beperkt en wordt vooraf met de verwijzer op papier vastgelegd. Waar nodig kan 1 op 1 begeleiding en begeleiding vanuit en PICU geboden worden.

Indicatiecriteria

De aan te melden cliënt:

  • Volwassenen vanaf 18 jaar en normaal-intelligent of hoger
  • Patiënten met een vastgestelde diagnose autisme spectrum stoornis

  • Patiënten met ernstige bijkomende problematiek, waaronder verslaving, co moborditeit of psychosociale complicaties, wat de ontwikkeling ernstig belemmert.

  • Uitbehandeld in de tweede lijn, of ondanks aantoonbaar professionele inspanning niet toegeleid kunnen worden naar de tweede lijn

  • Normaal tot bovengemiddeld begaafd

 

De aanmelding kan alleen gedaan worden door een verwijzende instantie uit de tweede lijn. Voorwaarde voor plaatsing is een garantstelling voor terugname. Hiervoor wordt een contract met de verwijzende instantie opgesteld. Lorna Wing doet alleen geplande opnames. Acute (ambulante) crises worden niet opgenomen.

Na aanmelding wordt elke inschrijving binnen twee weken beoordeeld door een behandelaar. Wanneer de vraag passend is voor ons team/voor het SCOS wordt de patiënt schriftelijk uitgenodigd.

Wanneer de vraag niet passend is of er nog aanvullende informatie nodig is nemen wij contact op met de verwijzer.

Onderaanneming

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen kan door een andere 2e of 3e lijns zorgaanbieder ingeschakeld worden voor diagnostisch onderzoek, behandeladvies of opname. Bij gebruik van dezelfde primaire diagnose moet er onderaannemerschap geregeld worden. In dat geval is verwijzende instantie de hoofdaannemer en registreert daarmee alle activiteiten in de DB(B)C en ZZP, ook die van de andere 3e lijns zorgaanbieder. De hoofdaannemer is daarbij verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Voor het maken van afspraken van over onderaannemerschap hebben wij de een aantal gegevens van uw instelling nodig. Hier wordt naar gevraagd in het aanmeldformulier.

Indien cliënt bij u staat ingeschreven met een ontwikkelingsstoornis als hoofddiagnose (ASS of ADHD) moet er onderaannemerschap* worden geregeld.

*Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen kan door een andere 3e lijns zorgaanbieder ingeschakeld worden voor diagnostisch onderzoek, behandeladvies of opname. Bij gebruik van dezelfde primaire diagnose moet er onderaannemerschap geregeld worden. In dat geval is verwijzende instantie de hoofdaannemer en registreert daarmee alle activiteiten in de DB(B)C en ZZP, ook die van de andere 3e lijns zorgaanbieder. De hoofdaannemer is daarbij verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Voor het maken van afspraken van over onderaannemerschap hebben wij de volgende gegevens van uw instelling nodig.

Informatie voor patiënten

Aanmelden