High Care autisme, 18 jaar en ouder

De afdeling High Care van het Specialistische Centrum Ontwikkelingsstoornissen is een zeer intensieve behandelafdeling voor mensen die door hun autisme of bijkomende problematiek behandeling nodig hebben in een gesloten setting. Binnen de High Care worden 8 patiënten behandeld. De insteek van de behandeling is het stabiliseren van een crisis.

Behandeling en begeleiding
De behandeling en begeleiding richt zich primair op het het stabiliseren van de crisis door een intensieve kortdurende behandeling. De te verwachten behandelduur is tussen de drie en negen maanden.

Binnen de behandeling wordt een duidelijke regelmaat en structuur geboden in een autismevriendelijke omgeving. Er is voor ieder individu een gestructureerd dagprogramma waar algemene programma onderdelen in zitten zoals ontbijten, koffie en/ of thee drinken, maar ook individuele programma onderdelen zoals behandelgesprekken, psychomotore therapie of muziektherapie.

Naast het dagprogramma kan ook medicamenteuze therapie een rol vervullen in de behandeling.

Als er in verband met het stabiliseren van de crisis of het reduceren van prikkels nog intensievere behandeling nodig is heeft de High Care de mogelijkheid voor 1 op 1 begeleiding of het gebruik maken van een Psychiatrische Intensive Care Unit (PICU). In deze PICU is naast de patiënt ook altijd een begeleider aanwezig.

Wanneer de crisis gestabiliseerd is kan de patiënt waar mogelijk terug naar de situatie waar hij of zij vandaan kwam. Als dat nog niet tot de mogelijkheden behoort kan een patiënt via de Medium Care of de OPW op zoek naar een passende situatie.

Locatie
De High Care is gevestigd op het terrein van Brinkgreven in Deventer. Op dit terrein staat vanaf eind 2013 een locatie met de naam Lorna Wing. Deze locatie is speciaal gebouwd voor mensen met een autismespectrum stoornissen en voldoet ook volledig aan de nieuwe eisen met betrekking tot de behandeling. Denk hierbij o.a. aan verpleegpost- en separeervrij behandelen.