Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patienten met een autsimespectrumstoornis en het geassocieerde herstel. (deelonderzoek 3 en 5 van promotieonderzoek)

Onderzoeker: Hendrikje Bloemert, GGZ Verpleegkundig Specialist i.o.
In kader van: Promotie
Samenwerking: 1e promotor: Dr. B. van Meijel, Hoge School InHolland/Parnassia; 2e promotor: Dr. A. Beekman, Vumc Amsterdam; copromotor: Mr. Dr. B.B. Sizoo, Dimence; Copromotor: Dr. L. Verhoeven, Dr. Leo Kannerhuis.
Duur: dec 2015-maart 2019
Status: In uitvoering
Informatie: Hendrikje Bloemert
Email: h.bloemert@dimence.nl