Face-to-face… Online!

Onderzoeker: Mw. Karin Smit-Oude Nijhuis
In kader van: Opleiding master Health Care & Social Work
Samenwerking: Saxion
Duur: 3-2015 tot medio 2015
Status: Afgerond
Informatie: Karin Smit-Oude Nijhuis, email: c.a.m.smit@saxion.nl

Abstract (inleiding, doel, methode etc., max. 250 woorden):Het gebruik van technische communicatiemiddelen binnen de geestelijke gezondheidszorg, waaronder beeldbellen, is in de laatste twee decennia wereldwijd snel toegenomen. Het doel van dit onderzoek is om de betekenis inzichtelijk te krijgen die directe behandelaren toekennen aan de inzet van het middel beeldbellen, als nieuw communicatiemiddel voor-, tijdens- en na opname van cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit onderzoek zal een eerste stap zijn om de mogelijkheden van flankerend ambulantisering binnen een klinische setting te verkennen. De reden van deze verkenning is om te bezien of een meer vloeiende lijn tussen ambulante hulp en klinische opname van cliënten met ASS de overgang van leefsituatie kan verlichten en wellicht de opnametijd kan verkorten. Voor cliënten met ASS blijkt het moeilijk te zijn om aangeleerd gedrag te generaliseren in een overgangssituatie van leefomgeving (Southall & Gast, 2011).

Middels semi-gestructureerde interviews onder directe behandelaren van Lorna Wing, afdeling OPW en HC/MC, zal de intentie en bereidheid om beeldbellen in te gaan zetten onderzocht worden.  Dit om inzicht te verkrijgen welke mogelijkheden en dilemma’s behandelaren van cliënten met ASS zien om het middel beeldbellen in te kunnen zetten en wat zij nodig hebben om deze technologie te gaan implementeren in hun werkzaamheden. Uit eerder onderzoek blijkt dat de specifieke visie  van behandelaren omtrent het inzetten van beeldbellen voor hun doelgroep bepalend is voor het potentiële nut  en de mogelijkheid van implementatie (DE Weger, Macinnes, Enser, Francis & Jones, 2013).