Effect van EMDR op symptomen van PTSS en ASS bij volwassenen met ASS

Onderzoeker(s): Drs. P.H. Lobregt-van Buuren, GZ-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog/systeemtherapeut, werkzaam bij Angst & Stemming Deventer, Dimence.
In kader van: Opleiding tot klinisch psycholoog
Samenwerking: Begeleiders: Dr. B.B. Sizoo, psychiater, hoofd Centrum Ontwikkelingsstoornissen, Dimence, Dr. A. de Jongh, tandarts en GZ-psycholoog, bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen en honorary professor aan
de School of Health Sciences. Organisatie: ACTA, Amsterdam (UVA en VU) en Salford University, Manchester, Drs. L. Mevissen, klinisch psycholoog en EMDRsupervisor, bezig met een promotie over PTSS en effect van EMDR op PTSS bij kinderen met
een (lichte) verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Organisatie: Accare, kinderen jeugdpsychiatrie poli Deventer Samenwerkingspartners: Dimence, Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Deventer, Team Ontwikkelingsstoornissen (TOS) Deventer, Team Angst en Stemming Deventer. Ambulante praktijken: Psychologenpraktijk Schipper, Hagen en Baas, Stichting 1NP (praktijk drs. E. Pijpers, Psychologenpraktijk Achterhoek
Duur: jan 2014 - mei 2017
Status: In uitvoering/analyse
Informatie: Ella Lobregt-van Buuren, e.lobregt@dimence.nl

Abstract

In het onderzoek staat de vraag centraal wat het effect is van EMDR op symptomen van PTSS en van typische ASS-kenmerken bij normaal begaafde volwassenen met ASS. Aanleiding van het onderzoek vormen aanwijzingen dat er sprake is van
onderbehandeling van aan trauma gerelateerde klachten bij mensen met ASS. Symptomen die door behandelaars worden beschouwd als symptomen van ASS kunnen manifestaties zijn van stressreacties op het hebben meegemaakt van akelige of
bedreigende gebeurtenissen, ook wel diagnostic overshadowing genoemd. De onderzoeker wil weten of symptomen van PTSS en ASS bij volwassenen met ASS verminderen door behandeling met EMDR. Doelstellingen zijn:

  • onderzoeken of EMDR effectief is in het verminderen van de ernst van de PTSS-symptomen, te meten via de SVL-22; 2)
  • onderzoeken of EMDR bijdraagt aan het verminderen van ASS-symptomen, te meten via de SRS-A
  • onderzoeken of EMDR bijdraagt aan het verminderen van algemene psychische klachten, te meten via de BSI
  • kennis ontwikkelen over de toepassing van EMDR bij volwassenen met ASS

Resultaten kunnen een impuls geven aan het ontwikkelen van adequate traumabehandeling voor volwassenen met ASS. Adequate traumabehandeling leidt tot vermindering van klachten en daarmee van emotionele, persoonlijke en maatschappelijke
kosten. Daarnaast kunnen resultaten bijdragen aan preventie van mogelijke diagnostic overshadowing en onderbehandeling van traumagerelateerde klachten bij volwassenen met ASS. Het betreft een quasi-experimenteel onderzoek bestaande uit
drie metingen en een follow-up meting waarbij de cliënt zijn eigen controlegroep is.