Dopaminergic Functioning in Autism Spectrum Disorder

Onderzoeker(s): Dhr. R. Schalbroeck (PhD), Rivierduinen
In kader van: Promotie
Samenwerking: Participatie in een project van Rivierduinen en LUMC
Begeleiders: Prof. Dr. L.F. de Geus-Oei (LUMC), Prof. Dr. J.P. Selten (Rivierduinen).
Duur: 2017 - 2018
Status: Analyse
Informatie: r.schalbroeck@rivierduinen.nl

Abstract

Aanleiding:
Personen met ASS hebben een sterk verhoogde kans om een psychose te ontwikkelen. De neurotransmitter dopamine speelt een belangrijke rol in het ontstaan van een psychose. Bij mensen met een psychose is er een verhoogde aanmaak van dopamine in de hersenen. Sociale uitsluiting (bijv. gepest worden of het gevoel hebben er niet bij te horen) leidt mogelijk tot deze verhoogde dopamine aanmaak.

Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is meer te weten te komen over de oorzaken op basis waarvan ASS gepaard gaat met een verhoogd risico op psychose.

Centrale vraagstelling en deelvragen
In deze studie willen we, met behulp van vragenlijsten en MRI/PET scans, onderzoeken of sociale uitsluiting bij niet-psychotische personen met ASS gepaard gaat met een verhoogde dopamine aanmaak.