Dealing with SUD and co-occurring ADHD or ASD. A study to inform better care for patients and caregivers.

Coping stijlen bij patiënten met Substance Use Disorder (SUD) en co-morbide Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) of Autisme Spectrum Stoornissen.

Titel Engels: Coping styles in patients with substance use disorder (SUD) and co-occurring attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) or autism spectrum disorder (ASD).
Onderzoeker(s): Drs. L.M. Kronenberg, Opleider VS GGZ, Dimence Groep
In kader van: Promotie
1e Promotor: prof. dr. T. van Achterberg,hoogleraar Verplegingswetenschap, Institute for Quality of Healthcare, Radboud University Nijmegen / Centre for Health Services and Nursing Research, KU Leuven, Belgie.
2e Promotor: prof. dr. W. van den Brink, hoogleraar verslavingszorg bij het AMC, directeur Amsterdam Institute for Addiction Research
Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, verpleegkundig specialist ggz, centrum bipolaire stoornissen, Dimence / senioronderzoeker Radboud UMC, Nijmegen.
Duur: 2010 - 2014
Status: Analyse
Informatie: Linda Kronenberg: l.kronenberg@dimence.nl

Abstract

Aanleiding: Uit vorige onderzoeken kwam naar voren dat het nodig is om meer inzicht te krijgen in de coping strategieen van patienten met Substance Use Disorder (SUD) en co-morbide Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) of Autisme Spectrum Stoornissen, omdat deze mogelijk invloed hebben op het omgaan met de symptomen, geconstateerde zorgbehoeften en het verloop van het herstelproces.

Doel: Doel van de studie is inzicht in de coping stijl die door deze patienten groepen gehanteerd worden.

Methode: Cross-sectional study met de Utrechtse Coping Lijst (UCL) om de coping stylen te inventariseren en te vergelijken. Dit bij 50 personen met SUD, 31 SUD+ASD, 41 SUD+ADHD.

De ervaren belasting van naastbetrokkenen van volwassen patiënten met Substance Use Disorder (SUD) met en zonder Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Titel Engels: Burden and expressed emotion of caregivers in cases of adult substance use disorder with and without attention deficit/hyperactivity disorder or autism spectrum disorder
Onderzoeker(s): Drs. L.M. Kronenberg, Opleider VS GGZ, Dimence Groep, Dr. J.T. van Busschbach, senioronderzoeker RGOc
In kader van: Promotie
1e Promotor: prof. dr. T. van Achterberg, hoogleraar Verplegingswetenschap, Institute for Quality of Healthcare, Radboud University Nijmegen / Centre for Health Services and Nursing Research, KU Leuven, Belgie
2e Promotor: prof. dr. W. van den Brink, hoogleraar verslavingszorg bij het AMC, directeur Amsterdam Institute for Addiction Research
Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, verpleegkundig specialist ggz, centrum bipolaire stoornissen, Dimence / senioronderzoeker Radboud UMC, Nijmegen
Duur: sep 2011 – maart 2014
Status: Publicatie
Informatie: Linda Kronenberg, l.kronenberg@dimence.nl

Abstract

Doel: Het identificeren en vergelijken van de ervaren belasting van naastbetrokkenen van volwassen patienten met Substance Use Disorder (SUD) met en zonder Attention Deficit /  hyperactivity Disorder (ADHD) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Om mogelijke verschillen in correlaties tussen ervaren belasting en EE van naastbetrokken tussen  atientengroepen te onderzoeken.

Ontwerp en Methoden: Cross-sectionele studie met maatregelen van de draaglast (Involvement Evaluation Questionnaire: IEQ), subjectieve stress (General Health Questionnaire: GHQ) en percepties van expressed emotion (Niveau van Expressed Emotion: LEE) bij naastbetrokkenen van patienten met SUD, SUD + ADHD of SUD + ASD.

Bevindingen: Er zijn geen verschillen in belasting of EE bij naastbetrokkenen van patienten met SUD in vergelijking met naastbetrokkenen van patienten met SUD + ADHD. Een matig, maar niet-significant verschil voor de naastbetrokkenen van patienten met SUD versus SUD + ASD [met meer ervaren belasting (d =.37) en meer expressed emotion (d =.45) bij  naastbetrokkenen van patienten met alleen SUD], dat verschil verdwijnt bij controle voor contacturen tussen patient en naastbetrokkene. De IEQ somscores zijn aanzienlijk gecorreleerd met de LEE somscores (verzorger perspectief r = 0,50; patienten perspectief r = .36).

Conclusie: Naastbetrokken van patienten met alleen SUD vertonen een hogere mate van belasting en EE dan mantelzorgers van patienten met SUD + ASD. Dit verschil is grotendeels te verklaren door het hogere aantal contacturen tussen patient en naastbetrokkene in de SUD-groep.

Praktijk gevolgen: Verminder EE en het aantal contacturen om grotere belasting en mogelijke burn-out van naastbetrokkenen van patienten met SUD, en ook SUD+ADHD en SUD+ASS, te voorkomen.

Onderzoek naar de beleving van herstel van volwassen patiënten met een verslavingsprobleem in combinatie met ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis

Titel Engels: Personal recovery in patients with substance use disorder (SUD) and co-occurring attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) or autism spectrum disorder (ASD) Onderzoeker(s): Drs. L.M. Kronenberg, Opleider VS GGZ, Dimence Groep, R. Verkerk, MSc
In kader van: Promotie
1e Promotor: prof. dr. T. van Achterberg,hoogleraar Verplegingswetenschap, Institutefor Quality of Healthcare, Radboud UniversityNijmegen. Centre for Health Services and Nursing Research, KU Leuven, Belgie
2e Promotor: prof. dr. W. van den Brink, hoogleraar verslavingszorg bij het AMC, directeur Amsterdam Institute for Addiction Research
Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, verpleegkundig specialist ggz, centrum bipolaire stoornissen, Dimence / senioronderzoeker Radboud UMC, Nijmegen
Duur: 2011 - 2014
Status: Aangeboden ter publicatie
Informatie: Linda Kronenberg, l.kronenberg@dimence.nl

Abstract

Doelstelling: Inzicht krijgen in het proces van persoonlijk herstel bij patienten met verslavingsproblemen in combinatie met Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Methoden: Cross-sectionele kwalitatieve studie met behulp van diepte-interviews met 21 SUD patienten met een comorbide ADHD (SUD+ADHD: N = 9) of ASD (SUD+ASD: N = 12).

Resultaten: Fasen in het proces van persoonlijk herstel waren vergelijkbaar voor beide groepen: (1) crisis en de diagnose; (2) het omgaan met agitatie, symptomen en belasting; (3) het reorganiseren leven; en (4) zinvol leven. Middelengebruik leidt tot crisis, maar ook tot behandeling. Voor SUD + ADHD-patienten is het krijgen van de diagnose en de start van de medicatie een keerpunt. Zodra ze hun doelen hebben bepaald, slagen ze erin om de verschillende domeinen van het leven in te vullen. Onthouding wordt gezien als de beste manier voor persoonlijk herstel. De SUD + ASD groep ervaart meer strijd. Om inzicht te krijgen en om te beslissen over de voorgenomen activiteiten in de verschillende domeinen van het leven, zijn ze afhankelijk van steun en antwoorden van clinici en naastbetrokkenen. Gecontroleerd middelengebruik kan een ondersteunende factor in hun proces van persoonlijk herstel zijn.

Conclusie: Voor SUD+ADHD en SUD+ASS patienten volgt persoonlijk herstel in zeer vergelijkbaar fasen, maar de drijvende krachten in het herstelproces wijken af. Ook verschillen de resultaten van het proces van persoonlijk herstel per groep; van het geloof in een mooie toekomst voor de SUD+ADHD groep tot meer overleven voor de SUD+ASS groep.