Autisme, angst en religie en levensovertuiging

Titel Engels: Autism Spectrum Disorders, Anxiety, and Religious/Spiritual Experiences
Onderzoeker(s): Dr. J. Schaap-Jonker, Mr. dr. B.B. Sizoo
In kader van: Kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing in relatie tot Geestelijke Gezondheidszorg & Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
Samenwerking: Centrum Ontwikkelingsstoornissen
Duur: 2011 – 2013
Status: Afgerond
Informatie: Hanneke Schaap-Jonker, j.schaap-jonker@rug.nl

Abstract

In eerder onderzoek werd een verband gevonden tussen ASS en religieuze beleving. Naarmate de orthodox-protestante respondenten meer autistische kenmerken rapporteerden, ervoeren zij meer angst en onzekerheid in relatie tot God. In deze studie wordt onderzocht in hoeverre deze geloofsbeleving kenmerkend is voor mensen met ASS met verschillende religieuze/ levensbeschouwelijke achtergronden. Ook wordt onderzocht in hoeverre het eerder gevonden verband specifiek is voor mensen met ASS, of ook gevonden wordt bij mensen met een angststoornis of bij mensen uit een controlegroep met een vergelijkbaar persoonlijkheidsprofiel.