Actieonderzoek bij de implementatie van de ERM.

Titel: Actieonderzoek bij de implementatie van de ERM. Methode Vroegsignalering bij patiënten met een autisme spectrum stoornis op de afdelingen High Care en Medium Care van Lorna Wing, onderdeel van Dimence locatie Deventer.
Onderzoeker(s): Liza de Boer en Ingrid Nieuwenhuis
I.h.k.v.: opleiding HBO-V
Samenwerking: Frans Fluttert en Renze van den Noort
Duur: 12-2016 t/m 03-2017
Informatie: r.vandennoort@dimence.nl

Abstract:

Doel:
De doelstelling van dit onderzoek was om op basis van actieonderzoek inzichten te verkrijgen over het verloop van het implementatieproces tussen oktober 2016 en december 2016, zodat enerzijds aanbevelingen konden worden gedaan om het implementatieproces direct bij te sturen en anderzijds om van daaruit aanbevelingen te doen over de wijze waarop ERM verder geïmplementeerd zou kunnen worden op de HC/MC afdelingen en hoe dit proces zou kunnen worden geborgd.

Vraagstellingen:
1. Hoe verloopt het gebruik van ERM gedurende het implementatieproces op de afdelingen High Care en Medium Care door de sociotherapeuten en de (hoofd)behandelaren op locatie Lorna Wing binnen Dimence te Deventer?
2. Wat is nodig om de sociotherapeuten en de (hoofd)behandelaren ERM structureel te laten inbedden in het primaire zorgproces op de afdelingen High Care en Medium Care, locatie Lorna Wing binnen Dimence te Deventer?