Aanmeldinformatie voor patiënten

Aanmelden
In overleg met uw behandelaar of uw huisarts kunt u naar ons worden verwezen. Voor informatie over wat kan worden aangeboden bij het SCOS en de specialistische klinische afdelingen zoals second opinions, ambulante en/of klinische behandeling, kunt u het best de informatie over het specifieke aanbod lezen. Voor aanmelding bij het SCOS en de specialistische klinische afdelingen vragen wij of het aanmeldformulier kan worden ingevuld samen met uw behandelaar of uw huisarts en opgestuurd. Voor informatie over de aanmeldprocedure kunt u hier klikken.

Eerste gesprek
Na aanmelding wordt u schriftelijk uitgenodigd. Als u de uitnodiging krijgt voor het eerste gesprek is het belangrijk om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) én een geldig bewijs van uw zorgverzekeraar (verzekeringspas) mee te nemen.

Geen mogelijkheid tot aanmelding voor Intensieve Behandeling Autisme (voorheen High Care/ Medium Care):
Voor Intensieve Behandeling Autisme kan helaas niet aangemeld worden. Het aantal aangemelde cliënten is zo groot dat de wachttijd voor start van de behandeling van nieuwe cliënten inmiddels tussen de 1 en 1,5 jaar ligt. Dit vinden wij onaanvaardbaar voor cliënten en onwerkbaar voor ons. We beseffen dat niet kunnen aanmelden een enorme tegenslag is voor cliënten, die graag hun problemen willen aanpakken met hulp van ons. Er zijn in Nederland onvoldoende passende voorzieningen voor mensen met autisme en ernstige bijkomende problematiek. Wij brengen dit knelpunt onder de aandacht van beleidsmakers en instanties die gaan over verdeling van schaarse middelen. Verwachting is dat cliënten zich pas in de loop van 2020 weer kunnen aanmelden. Zodra de situatie verandert, zullen we dit op de website vermelden.

Geen mogelijkheid tot aanmelden voor Workhome
Momenteel is het niet mogelijk om patiënten aan te melden voor het Workhome omdat de wachtlijst voor opname de maximale lengte heeft bereikt. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar via de website.